Nacionálně-socialistické ligy

V německu vznikali různé nacionálně socialistické ligy, jež měli za úkol péči o člověka, jeho psychycké a fyzické zdraví, rozvoj schopností a mnoho dalších věcí.

vladce tyran | | kultura

V říši se zřizovali kurzy v rozsahu dvanácti dvouhodinovek, kde se vyučuje péče o kojence, vlastní zdraví, o nemocné, vedení domácnosti, výchově, vaření a šití.

Instituce nacionálněsocialistická liga (organizace „Matka a dítě”) žen připravuje matku na její úkol - poskytují poučení a péče než se dítě narodí, zčásti také poskytuje příležitost si odpočinout - k tomu sloužilo mnoho zotavoven.

Děti pracujících matek jsou opatrovány ve školkách, v obcích na venkově jsou zvláštní sklizňové školy.

Organizace také přispívá chudým rodinám finančními příspěvky, aby mohli lépe žít nebo si pořídit nábytek.

V německu byl zřízen „Ženský úřad pracovní fronty”.

Každá liga má podnikovou sociální vedoucí, jež dobře zná práci v dané továrně a stará se o zlepšování pracovního prostředí - např. lepší osvětlení, židle,... Tato organizace se stará o to, aby zde byl člověk středem úsilí - v továrnách nejsou hlavní věcí stroje, nebo zisk, ale je to lidská práce.

Ženský úřad také zavedl pomocnouo činnost - studentky na dobu tří týdnů nabídnou k vystřídání tovární pracovnice - ty během té doby mohou díky organizaci „Radost k síle” využít zájezd, nebo využít jednu ze zotavoven popřípadě se mohou lépe věnovat své domácnosti a dětem.

Svaz německých dívek pracuje při škole. Po školní docházce mají dívky právo nastoupit do pracovní služby pro děvčata. Ta je dobrovolná s vyjímkou těch, kteří chtějí studovat. Na 6 měsíců ve věku 17 - 25 let. Zde se sejdou dívky ze všech tříd a oborů - písařky, švadleny, učitelky,...

Pracovní síly se nacházejí v nových osadách nebo tam, kde to mají obyvatelé těžké. Ženy z pracovní služžby jim pomíhají okopávat brambory, pečují o zvířata, hlídají děti,...

V Elbingu stojí každý dělnický dům 5000 marek se 4 pokoji, kuchyní a zahradou. Dělník si může vzít půjčku, kterou za výhodných podmínek splácí. Obyvateli jsou dělníci a níže postavení zaměstnanci.

 

Velikost fontu

12141618