Pracovní služba za nacismu

Každý hrdý němec se v rámci obnově své země podílel na obnově v rámci tzv. pracovní služby. Co vše zahrnovala tato pracovní služba se dozvíte v následujících řádcích...

vladce tyran | | kultura

Pracovní služba následuje vždy po škole a hitlerově mládeže. Po dosažení 18 let musí každý němec 6 měsíců na pracovní službu.

Zde panuje stejně přísná kázeň. Symbolem pracovní činnosti je lopata s dvěma zralými klasy. Pracovní činnost má za úkol zušlechťovat a zpracovávat půdu nebo přetvářet močály na ornou půdu.

Kromě toho že je pracovní činnost důležitá pro hospodářství považuje se také za morální a výchovný program. Zde se smazávají třídní rozdíly. Všichni zde slouží sobě a členů národu.

Na pracovní službu navazuje dvouletá služba v armádě. Po skončení služby, každý patří k SS a SA, ti však nejsou považování za nositele zbraní, to je určené jen armádě, námořnictvu a letectvu. SS a SA mají svůj historický význam za výmarské republiky, kde se tyto jednotky stavěli na odpor proti ozbrojeným komunistům a říšskému praporu (černá - rudá - zlatá). Dnes tyto jednotky slouží proti případnému vnitřnímu nepřítely, pokud by se nějaký objevil.

Německu po versailes chybělo tolik půdy, že se rozhodli zůrodnit i ty nejbídnější bažiny v úrodnou půdu. Němci nepracují jako otroci, ale pracují s železnou odhodlaností pro blaho celého národa.

Velikost fontu

12141618