Zemědělství za nacionalismu

Německo za Hitlera bylo ukázkové syntéze kapitálu, člověka a zemedělství. Ukázka toho jak může systém fungovat, oproti kapitalismu kterej má za cíl co nejvíce užitku za cenu bídy a nekvality.

vladce tyran | | kultura

Německo realizovalo pláno jak zvýšit a zlepšit zemědělství - neúrodná půda se přeměněvola na pole nebo louky k pastvě, stavěli se dálnice, kopali se kanály k zavodnění vyschlích oblastí, bažiniy byly odvodněny, vznikali nové selské dvory.

Zatímco dříve vedli sedláci a řemeslníci nůzný život, neboť nebyly schopni uvést v soulad svůj příjem a výdaje nebyly. V odlehlých oblastí byl nedostatek zakázek a silná konkurence. K tomu sloužil zvláštní úřad jež sjednocoval všechny dělníky z vesnic do jediné skupiny. Díky tomu jsou schopni čelit konkurenci.

Všechny nákupy a objendávky jsou prováděny systematicky. Půda je systematicky přerozdělován dál aby z ní měl užitek jak jednotlivec, tak celý národ. Pokud má naopak řemeslník více půdy než skutečně může využít, je tato část půdy dána sedlákovy.

 

Velikost fontu

12141618